SKÅNSOMT FANGET FISK

direkte fra DaNSKE kystfiskere

Kystfisker Kompagniet er en mindre fiskeforarbejdnings- og engrosvirksomhed beliggende på havnekajen i Korsør fiskerihavn. Vi er stiftet, ejet og drevet af kystfiskere med det formål at levere fisk af allerhøjeste kvalitet til fair priser.

Vi opkøber fisk direkte fra danske kystfiskere i hele Danmark, men har især fokus på dagsfangede fisk af højeste kvalitet fra de indre farvande. Vi opkøber og forarbejder udelukkende fisk, der er fanget med skånsomme redskaber, såsom garn, snurrevod, tejner, kroge og bundgarn.

Vi arbejder desuden målrettet for at sikre fiskerne de bedste afregningspriser, da vi mener at forudsætningen for et fremtidigt kystfiskeri, og levende havne, begynder med tilfredse fiskere.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed i fiskeriet kan være en svær størrelse at forholde sig til, men hos Kystfisker Kompagniet arbejder vi ud fra en række principper, som vi mener er med til fremme og fremtidsikre et fiskeri, som er bæredygtigt - både økonomisk, samfunds- og miljømæssigt.

• en kortere og mere transparent værdikæde fra fisker til forbruger gennem fuld sporbarhed.

• lavt energiforbrug ved brug af passive fiskeredskaber, som desuden har minimal påvirkning af havbunden og det lokale økosystem.

• at øge den direkte tilgang af lokalt-fanget fisk af høj kvalitet og minimere transporten.

• at sikre fiskerne en fair betaling, der afspejler deres arbejdsindsats og udgifter, for derved at få mest værdi ud af de landede fisk og sikre et levende kystmiljø.

• at skabe en ramme, hvori både fiskere og forbrugere har en fælles interesse i at værne om fiskebestande og havmiljø.

SAMARBEJDER

Vi arbejder tæt sammen med Foreningen For Skånsomt Kystfiskeri (FSK) og den internationale forening for kystfiskere LIFE (Low Impact Fishers of Europe), som arbejder for at forbedre vilkårene for kystfiskere over hele kloden.
Kystfisker Kompagniet er desuden partner i projektet ‘Naturskånsom fisk - fra hav til tallerken’ i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og FSK - et projekt, som er støttet af Villum- og Veluxfondene.

For information om køb eller salg af fisk, kontakt os venligst på:
5835 1218 eller david@kystfiskerkompagniet.dk
For fiskere kontakt Carsten på 6154 3162